Uncategorized

Wat karaf er gedaan worden door het gedrag in de bestuurskamer te vernieuwen? | Virtual boardroom

Sterk gedragsbeheer moet het verschil maken. Indien een CEO en beslist bestuursvoorzitter bijvoorbeeld een messcherp niveau van vertrouwen plus onderling vertrouwen hebben, moeten zij eerder “wolken bij de horizon” eerder plus meer openlijk met elkaar delen en samenwerken door prestatievermindering erbij voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig en opbouwend kunnen uitkomen, maar bij een goede, sceptische plus uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, worden betere beslissingen genomen in uw langetermijnbelangen betreffende de organisatie. Er is een reeks strategieën die een organisatie kan bedienen om het gedrag met bestuurders indien individu en als collectief te herzien. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Heel vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze zagen naar bestaande competenties bij specifieke vaardigheden tijdens de nominatieproces plus proberen hen karakter vorm te aanreiken zodra een directeur zijn benoemd. Een bestuurder karaf zeer bekwaam zijn boven een soort competentie toch toch arm van karakter en gedrag. En het is erg mogelijk vanwege een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn voordat een bestuurspositie – het is erg bijna onmogelijk om erbij trainen voordat karakter zodra iemand al op je bord zit.
  • Zorg voor een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in u benoemingsproces zal vergemakkelijken. Dat houdt in dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden voorzien van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, naast specifieke informatie over het rollen plus verantwoordelijkheden van een bestuurder.
  • Zorg ervoor dat gedrag en karakter sector uitmaken betreffende het jaarlijkse evaluatieproces. Een meeste besturen ondergaan tegenwoordig een jaarlijks evaluatieproces. Door vragen in uw evaluatie erbij plaatsen https://board-room.nl/ aangaande het gedrag van de directie, relaties en aspecten van u karakter, zullen dit een licht schijnen op deze problemen boven uw directiekamer en beslist mechanisme bieden om dezelfde dialoog bij te starten over hoe ze bij te lossen.
  • Zorg dat een deel van u trainingsbudget van het bord besteed wordt aan soft skills – niet alleen aan ‘harde’ structurele plus procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders over het gedragsverwachtingen met het bestuursmandaat. Dit houdt onder meer in dat deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal dezelfde optimale competentie en gedragsmatige mix voor uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om de karakter plus het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders bij bepalen. Daar is een aantal van dit soort tools beschikbaar op de forum. (Zie hieronder: wat zijn enkele hulpmiddelen plus middelen dat borden beheersen helpen de gedrag met de directie te vernieuwen? )

the boardroom

Wij willen stuk voor stuk naar beslist bestuursvergadering vertrekken waar beslist groep bekwame mensen kwesties bespreekt plus elkaar met constructieve manieren uitdaagt door beslissingen juist te keuren voor het welzijn met de organisatie. Het bord is beslist team plus bestaat net als allemaal andere eruit individuen met hun bijzonder stijlen, attitudes en gedrag. Een goede leerstoel zullen dit waarnemen en ernaar streven het beste eruit elk bestuurslid naar voren te halen. Er kunnen ook momenten zijn dat ze conflicten of slecht gedrag in uw bestuurskamer moeten beheren. Wij hebben een paar tips gegeven over hoe om bij gaan met bepaalde specifieke gedragingen deze u met bestuursvergaderingen moet gaan tegenkomen. Dezelfde van een beste manieren om aardig gedrag bij te moedigen is door een gedragscode te hebben voor bestuursleden waar ieder zich aanmeldt. Het behandeling van dezelfde gedragscode dat is afgestemd op de waarden betreffende de organisatie helpt een toon met de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van een organisatie op een positieve manier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *